SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

 

 

 

 

13 oktober 2011.  Een gelukkig gezin in Yayème bij hun nieuwe latrine.

 

 Laatste nieuwtjes:

We hebben ook een account aangemaakt bij PIF-world, een online platform waar iedereen onze acties kan volgen. De link is te vinden bij tabblad SPONSOREN. Je kunt ook hier terecht voor het doen van een donatie:

 

WET OP DE PRIVACY

Stichting Support Yayème heeft geen ledenbestand. Wij hebben geen vaste donoren. Wel zijn er mensen die regelmatig doneren.Ook zenden wij een tot twee keer per jaar een nieuwsbrief aan een aantal personen. Het gaat dan om personen die regelmatig doneren of in het verleden belangstelling hebben getoond. Onder iedere nieuwsbrief wordt gevraagd of men de nieuwsbrief wil blijven ontvangen en dat men kan laten weten wanneer men de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

De stichting ontvangt ook donaties van (vermogens)fondsen, serviceclubs e.d. De namen van deze donateurs worden niet genoemd, tenzij de donateur daar nadrukkelijk om gevraagd heeft.

 

Informatie over onze laatste 3 projecten lees je op tabblad "Jaarverslag 2017". De voortgang van de projecten zie je op de 3 tabbladen "Projectfoto's 1" (Moestuin en toiletten voor Yayème), "Projectfoto's 2" (Help de school vooruit!) en "Projectfoto's 3" (Yayème: biologische moestuin 2.0). 

19 mei 2019: Neem eens een kijkje op tabblad Hallo wereld!

16 mei 2019: Al meer dan 90 dagen komt er geen water uit de kranen. Wel komt er dagelijks een tankwagen met drinkwater op het dorpsplein bij de kerk. Alleen de mensen uit het centrum profiteren hiervan. Mensen uit het buitengebied hebben niets aan die tankwagen. Inmiddels zijn er wel gesprekken geweest met de burgemeester en de directeuren van de twee verantwoordelijke instellingen. Maar de bewoners worden niet geïnformeerd! Er zijn wel plannen voor de lange termijn, maar daar hebben de bewoners nu niets aan!

26 februari 2019: Al weer de 19e dag dat er geen water uit de kranen komt. De dorpsbewoners moeten nu water zien te halen uit een van de weinige putten waar nog voldoende water in zit. Voor nog al wat bewoners is dat een heel eind lopen: de terugweg met een teiltje van 25 liter op hun hoofd. Vaak is dat het werk van meisjes/vrouwen. Dit is een flinke stap terug in de tijd.

2 februari 2019: Het ledenaantal van Association Support Yayème is de laatste jaren teruggelopen. Daarom hebben we 2 februari een dorpsvergadering belegd. Met een grote delegatie van de ASC (Association des Sports et la Culture), de vertegenwoordiger van de dorpsoudste (die later ook zelf aanschoof) en enkele belangstellenden  is er besloten de Association Support Yayème uit te breiden met 2 leden van de ASC, en vijf afgevaardigden van achtereenvolgens de école privée, de école public, vrouwengroep Jal Jeg, de overige vrouwengroepen en de dorpsoudste. De aanwezigen stellen voor het gebouw van de GECY en de dorsmachine van de school (die nu defect is) aan het dorp te schenken. Er is grote behoefte aan een dorsmachine en ook het bankgebouw kan verhuurd worden.

19 januari 2019: Op werkbezoek in Yayème. De moestuin ligt er verwaarloosd bij. Reden: gebrek aan water. Dit probleem speelt in de hele regio. De meeste moestuinen liggen er verlaten bij. De putten staan droog of geven te weinig water. Dit probleem wordt een enorm probleem. We gaan de komende weken proberen of er een oplossing te vinden is. Dit nieuwe jaar is er geen geld om alle leerlingen van de school twee maaltijden te verstrekken. Dit probleem is gemakkelijker op te lossen, een kwestie van geld. Om elke week twee maaltijden te kunnen bereiden is ongeveer 70 euro nodig. We gaan kijken wat we kunnen doen.

11 november 2018: De regentijd is weer voorbij en de moestuin kan weer worden klaargemaakt voor een nieuwe oogst.

Het kippenproject draait nu zo'n acht maanden en de resultaten zijn prima. De legkippen doen hun best en er zijn al heel wat slachtkippen verkocht. Alleen de laatste keer viel het resultaat tegen: men had kuikens gekocht bij een plaatselijke handelaar. Deze kuikens hadden niet de juiste medicijnen gehad en daardoor zijn er best veel overleden. Deze fout zal niet meer gemaakt worden.

14 juli 2018: De school is er in geslaagd om tot de zomervakantie elke week twee warme maaltijden voor alle leerlingen te verzorgen, mede dankzij de steun van Support Yayème. Er werd afscheid van het schooljaar genomen met een feestmaaltijd. De opbrengst van de Elzendaal sponsorloop van de brugklassers is overgemaakt, zodat de leerlingen ook de eerste weken van het nieuwe schooljaar verzekerd zijn van gezonde maaltijden.

30 juni 2018: De maand juni zorgde voor een topopbrengst van het kippenproject. Er werden 112 horretjes eieren en 165 slachtkippen verkocht. Een opbrengst van ruim 1000 euro. Natuurlijk moeten de uitgaven voor het voer en de aanschaf van 200 nieuwe kuikens er nog van worden afgetrokken. Maar er blijft genoeg geld over om enkele projecten in het dorp te ondersteunen.

27 april 2018: De eerste 200 slachtkippen zijn verkocht. Er zijn 200 eendagskuikens aangeschaft. Over een week of acht zullen zij groot genoeg zijn om als slachtkip verkocht te worden.

3 april 2018: Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Khady (schoonzus van Jean en Mia Claessens en vice-president van de Association Support Yayème) is overleden. 

17 maart 2018: De 200 eendagskuikens die over enkele weken als slachtkip worden verkocht zijn inmiddels al aardig gegroeid. Vorige week zijn ook de 200 legkippen geleverd. Deze kippen zijn ca. 16 weken oud en de eerste eieren zijn al verkocht. Een dierenarts brengt elke twee weken een bezoek aan de kippenschuur om de gezondheid van de kippen in de gaten te houden.

10 februari 2018:Het project "Yayème: biologische moestuin 2.0" is deels uitgevoerd. In januari hebben wij de moestuin bezocht en de werkzaamheden aan de nieuwe kippenschuur werden die dag afgerond. Tijdens een vergadering is afgesproken dat de huidige bewaker/tuinman Gilbert ook de nieuwe kippenverzorger wordt. Hij heeft de afgelopen weken een cursus gevolgd om de theorie en de praktijk te leren.De komende week komen de eerste kippen, die over een paar weken voor de eerste inkomsten gaan zorgen! De moestuin is opgedeeld in percelen. Alle stukken zijn inmiddels teogewezen. Zo hebben de école privée én de openbare school allebei een perceel gekregen om de leerlingen het kweken van groenten op een biologische manier  te leren. Een agrarische school uit Loul-Sessène heeft vier leerlingen gestuurd die in de moestuin stage komen lopen. Men is daar dus écht goed bezig!

9 februari 2018: Het project "Help de school vooruit!" is min of meer afgerond. Tijdens ons werkbezoek aan Yayème hebben we de school bezocht en met eigen ogen gezien dat de vloeren van de klaslokalen betegeld zijn en de vier nieuwe toiletten zijn klaar voor gebruik. Twee maal per week wordt er 's middags een maaltijd voor alle 170 leerlingen bereid. De leerlingen betalen een kleine eigen bijdrage. Van die bijdrage worden de vis en de groenten gekocht. De rijst, olie e.d. worden van de projectbijdrage betaald. Nu nog een plan bedenken hoe de schoolmaaltijden in de toekomst betaald kunnen worden.

8 februari 2018: BATTEUSE of dorsmachine.In 2009 hebben wij de school een dorsmachine geschonken. De eerste jaren bracht de machine jaarlijks enkele honderden euro's op. De school kon hiermee de salarissen van de onderwijzers doorbetalen tijdens vakanties. De laatste jaren brengt de machine steeds minder op. En hij is nu kapot. Er is gereserveerd voor een nieuwe machine en/of grote reparaties. Er is echter niet genoeg geld om nu een nieuwe machine te kopen. Een dure reparatie levert te weinig op voor de school. Er is daarom besloten de situatie zo te laten en afwachten of het loont t.z.t. een nieuwe machine aan te schaffen. 

JUBILEUM: 30 JAAR ZIJN WE AL ACTIEF IN YAYÈME. Reden voor Jean en Mia om binnenkort weer eens een (werk)bezoek aan Yayème te brengen.

27 december 2017: Het project "Help de school vooruit!" is bijna afgerond. Op dit moment worden de vloeren van de zeven klaslokalen van tegels voorzien. De school heeft echt een 'boost' gekregen. Ook het project "Yayème: biologische moestuin 2.0" is in uitvoering. De kippenfarm begint al vorm te krijgen. Nog een paar weken en de eerste kuikens zullen er rondlopen.

25 november 2017: YAYÈME: BIOLOGISCHE MOESTUIN 2.0 Eigen geldinzamelingsacties, bijdragen van fondsen en de bijdrage van de Wilde Ganzen voor het onderdeel 'kippenfarm' zijn voldoende om de Wilde Ganzen te vragen het benodigde kapitaal over te maken. Dit gaat waarschijnlijk komende week gebeuren. De bouw van de kippenschuur kan dan meteen starten. Misschien dat half januari 2018 tijdens ons geplande (werk)bezoek de eerste kuikens al te bewonderen zijn.

21 november 2017: MOESTUIN: na de regentijd is eerst het terrein schoongemaakt: al het 'onkruid' is verwijderd. Op grote zaaibedden zijn uien, sla, parika, aubergines en gombos gezaaid. Over een poosje worden de zaailingen uitgeplant en deels verkocht.

4 november 2017: HELP DE SCHOOL VOORUIT! Het streefbedrag is 9000 euro, waarvan we nu al ruim 8000 binnen hebben. Het project is dan ook van start gegaan. Na de aanschaf van een motorpomp en tuingereedschap is de keukeninventaris aangeschaft, alsmede een eerste voorraad rijst, olie, enz. De eerste schoolmaaltijd is al bereid (de kinderen vonden het heerlijk!) en de bouw van het toiletgebouw met 4 toiletten is van start gegaan. Tijdens de kerstvakantie worden de vloeren van de zeven klaslokalen betegeld.

10 september 2017: Vandaag waren we aanwezig op het tweejaarlijkse evenement "Wilbertoord pakt uut". We hebben aardig wat jam verkocht. Een van onze kennissen verkocht allerlei hobbymateriaal en ook dat geld mochten we op onze rekening bijschrijven.

9 september 2017: Een bijzondere geste! Een van onze trouwe donateurs wilde bij zijn afscheidsviering geen bloemen, maar een bijdrage voor onze stichting. Hier werd massaal gehoor aan gegeven en zo konden we na de dienst het geweldige bedrag van ruim 734 euro bijschrijven voor onze projecten.

5 augustus 2017: Er staat nog een nieuw project op stapel: YAYEME: BIOLOGISCHE MOESTUIN 2.0. De verkoop van groente loopt aardig, maar de opbrengst is nog niet genoeg om het salaris van de bewaker/tuinman te betalen. Met de bouw van een kippenschuur met 200 legkippen en 200 slachtkippen hoopt men wel voldoende geld te verdienen. De Wilde Ganzen zijn bereid dit deel van het project te ondersteunen en hebben een bijdrage van maximaal 3825 euro toegezegd. Er is een omheining van gaas, maar de muizen krijgen zo wel de kans op het terrein te komen en knagen regelmatig aan de leidingen. Reparaties zijn nodig. De bouw van een stenen muur als omheining zou een oplossing kunnen zijn. Er is dit jaar al veel geëxperimenteerd met diverse groentesoorten. Sommige doen het goed, andere lijden van de zon. Een doek dat het zonlicht filtert zou een oplossing kunnen zijn. Wanneer we voldoende fondsen verkrijgen. lukt het misschien ook om aan die wens tegemoet te komen.

3 juli 2017: De subsidieaanvragen voor ons nieuwe project HELP DE SCHOOL VOORUIT! zijn al weer een poosje de deur uit. Hopelijk werpen die aanvragen binnenkort de eerste resultaten op. De vastenactie in Afferden en de Goede Doelen Markt in Boxmeer hebben het mogelijk gemaakt dat de school nog vóór de zomervakantie al een motorpomp en tuingereedschap kon aanschaffen. Het verzorgen van de groenten in de schooltuin zal, ook tijdens de zomervakantie, gemakkelijker en beter kunnen gebeuren. (zie foto's bij Foto's projecten)

6 mei 2017: Al in februari werd de eerste sla geoogst. In maart en april zijn er nog watermeloenen, rapen, aubergines, corgetttes en uien geoogst. Een deel mogen de 'werkers' zelf houden, een deel wordt verkocht. Tot nu toe heeft die verkoop al 90 euro opgeleverd. We zitten nu nog in een experimenteerstadium. Niet al het zaaigoed komt uit en er zijn ook planten die last hebben van de zon en de wind. Ook knaagdieren zorgen voor schade. Op dit moment zijn de opbrengsten nog niet genoeg om zelfvoorzienend te zijn. In Yayème hoopt men daarom dat wij hen nog een aantal maanden ondersteunen om bijvoorbeeld het salaris van de bewaker/tuinman te betalen.

5 mei 2017: In de moestuin zijn twee reservoirs, die het hele terrein van water moeten voorzien. De praktijk wees uit dat dat eigenlijk te weinig was. Daarom hebben we besloten een tweede watertoren erbij te bouwen met nog eens twee reservoirs. Die werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Omdat het de laatste regentijd weinig geregend heeft, staat er op dit moment nog maar weinig water in de putten. Deze moeten nu worden uitgediept om voldoende water te hebben tot de nieuwe regentijd, die in juli begint.

26 april 2017: Het nieuwe project HELP DE SCHOOL VOORUIT! is vandaag ter beoordeling opgestuurd naar het Bureau Internationale Samenwerking in Tilburg. Met eigen acties hopen we 2000 euro binnen te krijgen en de overige 7000 euro hopen we via (vermogens)fondsen te verkrijgen. Zie verder bij pagina Nieuw project.

7 maart 2017: De Wilde Ganzen hebben de eindverantwoording van het project Moestuin en toiletten voor Yayème goedgekeurd en het dossier afgesloten. Met dank aan SAPOP Senegal voor het verslag en de financiële verantwoording. Zelf hebben we het project begin februari afgesloten, maar er zijn nog enkele wensen te vervullen. Zo is er niet gedacht aan een opbergsysteem (planken of rekken) in het magazijn.

22 februari 2017: Jean en Mia zijn een dag of 10 terug van hun (werk)bezoek aan Yayème. Daarom is deze website toe aan een 'upgrade'. En dat kost tijd. Het kan daarom een tijdje duren voordat alles bijgewerkt is. Wij vragen daarvoor jullie begrip.

4 januari 2017: Het is zover! De werkzaamheden in de tuin zijn helemaal klaar. De omheining, de aanplant, het gebouw, de watertoren, een irrigatiesysteem: alles is klaar. Ook zijn er in het dorp nog 12 latrines (toiletgebouwen) gemaakt voor de armste families in het dorp. We mogen er trots op zijn dat we met hulp van SAPOP (Cheikh Diaw) in 8 maanden tijd alles gerealiseerd hebben.

3 januari 2017: Ons 'winkeltje' heeft weer enkele weken aan het Heiveld in Milsbeek gestaan. Jan en Ineke Wagelmans zijn er in geslaagd meer dan 60 potten jam te verkopen. Een welkome aanvulling op ons budget! Ineke en Jan, bedankt!

17 december 2016: De werkzaamheden in Yayème gaan gestaag door. Men is volop bezig met het aanleggen van het irrigatiesysteem en de elektrische installatie. Daarnaast wordt er gewerkt aan de bouw van de laatste 14 latrines: er zijn er op dit moment al 6 klaar. Ons project zorgt ook voor een stukje werkgelegenheid. Niet alleen de metselaars en overige werklieden, er is ook een bewaker benoemd. Het terrein ligt net iets buiten het dorp. De technische installatie moet dus bewaakt worden. Vanaf 1 december is de bewaker in dienst. De eerste maanden wordt het salaris door ons betaald, maar na de eerste oogst neemt de plaatselijke association de betaling over. Alle lof ook voor SAPOP en zijn directeur Cheikh Diaw. Zij begeleiden de werkzaamheden tot nu toe voortreffelijk.

15 december 2016: We hebben een zadenpakket besteld bij de stichting Seeds for Food. Slechts tegen betaling van de verzendkosten krijgen we 5 à 6 kg zaden. Het is de bedoeling dat een deel van de oogst telkens bewaard wordt voor het verkrijgen van voldoende zaden voor de volgende oogst. Het is de bedoeling dat we zelf de zaden meenemen naar Sénégal. Waarschijnlijk krijgen we ook een compoststarterpakket, bestaande uit natuurlijke mineralen.

28 november 2016: Vandaag is ons bestuurslid Louis Laheij overleden! Louis was ernstig ziek, maar we hadden goede hoop op een goede afloop. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn. We wensen Annet, kinderen en overige familie veel sterkte om dit grote verlies te kunnen verwerken.

18 november 2016: Het geld voor de bouw van de laatste 14 latrines is overgemaakt, zodat de bouw van deze latrines op korte termijn kan beginnen.

14 november 2016: OPGELICHT? DAT ZAL MIJ NIET OVERKOMEN! Dat denken veel mensen, ook wij. Maar het is wel gebeurd! Lees mijn verhaal op www.kleinegoededoelen.nl , klik op verhalen en kies als land Senegal. Je mag het verhaal 'waarderen' en bij voldoende klikken winnen wij misschien de hoofdprijs van 1500 euro!!!

Door wie zijn we dan opgelicht? Nog wel door een Nederlander! Hij heet William Deymann (of Jan Willem Deijmann), woont het grootste deel van het jaar in Sénégal, is de man achter Biokids Senegal, Dakarkids, Biosoleil.....

8 november 2016: Het gebouw is zo goed als klaar, er zijn vier bassins gemaakt voor het vullen van de gieters en er is een begin gemaakt met de constructie van de watertoren (zie foto's bij Fotoverslag 1 en 2)

28 oktober 2016: De regentijd is voorbij en de werkzaamheden aan de moestuin zijn weer van start gegaan. Eerst wordt het gebouw voor opslag en voorlichtingsbijeenkomsten verder afgebouwd. Daarna wordt begonnen aan de watertoren en de elektrische installatie. Op korte termijn kan ook de bouw van de laatste 14 latrines van start gaan.

8 oktober 2016: We hebben nog twee bijdragen ontvangen van (vermogens)fondsen. Er is nu voldoende geld om het hele moestuinproject te financieren. Onderdeel van het plan was ook de bouw van de laatste 14 latrines (toiletgebouwen). Er is al voldoende geld voor de bouw van 11 latrines. OP NAAR DE LAATSTE DRIE!!!

20 september 2016: De bomen en struiken zijn eind augustus geplant, met hulp van veel dorpelingen. De laatste weken hebben we een drietal bijdragen ontvangen van (vermogens)fondsen. We kunnen nu in ieder geval in oktober starten met de afbouw van het gebouw, de watertoren met irrigatiesysteem en de volledige elektrische installatie (zonnepanelen). We zullen regelmatig nieuwe foto's plaatsen op onze website.

11 augustus 2016: De regentijd is weer begonnen. De bouwwerkzaamheden zijn tijdelijk stilgelegd. In augustus wordt nog wel de natuurlijke omheining aangeplant. Maar de andere werkzaamheden starten weer na de regentijd: oktober/november. Wanneer we voldoende fondsen hebben binnengehaald, kunnen de werkzaamheden in één keer worden afgerond.

16 juni 2016: We hebben 2500 euro gekregen van de Johanna Donk-Grote Stichting als bijdrage voor ons project.

15 juni 2016: De werkzaamheden in de moestuin verlopen naar wens: de put is klaar, heel veel stenen zijn gemaakt, de plek waar de composthoop komt is uitgegraven.

1 juni 2016: Er is een bedrag van ruim 3500 euro overgemaakt om nog vóór het begin van de regentijd in juli enkele belangrijke werkzaamheden te kunnen verrichten: het skelet van de watertoren, de steunen voor de zonnepanelen, een nieuwe put, 3 bassins om gieters te vullen, de stenen voor het nieuwe gebouw. Tijdens de regentijd kan de natuurlijke omheining geplant worden. Bekijk de voortgang op de fotopagina 'Foto's proj. moestuin'.

20 mei 2016: Amper één maand na de neiuwe begroting is de omheining gerepareerd: ongeveer 300 m. nieuw gaas. De plantjes voor de natuurlijke omheining worden nu gezaaid en/of gestekt om in juli/augustus geplant te worden. Een tractor gaat de oude termietenheuvels ´breken´ en het terrein wordt geëgaliseerd.

18 april 2016: Alle offertes zijn binnen. Bijna alle offertes zijn opgevraagd bij twee verschillende ondernemingen. Dit heeft geleid tot een nieuwe begroting, die vandaag door alle drie de partijen is goedgekeurd en ondertekend.

30 maart 2016: Dhr. Cheikh Diaw laat er geen gras over groeien en is meteen aan de slag gegaan. Hij heeft overleg gevoerd met het bestuur van de Association Support Yayème en de intentieverklaring/samenwerkingsovereenkomst is vandaag door alle drie de partijen ondertekend. Volgende stap: een nieuwe begroting maken

26 maart 2016: Het contact met Caritas Kaolack verloopt zeer moeizaam: wel geïnteresseerd, maar ze laten niets meer horen. De directeur van SAPOP, dhr. Cheikh Diaw, wil ons graag helpen. Onze mensen in Yayème vinden SAPOP geschikt en zijn bereid samen te werken. Als eerste proberen we een intentieverklaring op te stellen.

20 februari 2016: Mede op verzoek van de Wilde Ganzen gaan we op zoek naar een derde partij, die het project begeleiden kan. We denken aan Caritas Senegal (Kaolack) en SAPOP Fimela. Beide organisaties vragen we of ze in staat en bereid zijn ons te helpen.

15 februari 2016: William Deymann / BioSoleil heeft per brief laten weten dat ook zij de samenwerking stopzetten. De reeds overgemaakte geldbedragen zullen worden terugbetaald. Twistpunt is nog het aantal in rekening gebrachte werkbezoeken.

8 februari 2016: We hebben William Deymann gevraagd de overgemaakte voorschotten terug te betalen. In totaal gaat het om ruim 6500 euro. We hebben ook gevraagd om een deel van de in rekening gebrachte werkbezoeken aan Yayème terug te betalen, omdat men er in Yayème van overtuigd is dat Biosoleil minder vaak ter plekke is geweest dan is gefactureerd. Ook in de correspondentie kunnen we niet alle verslagen (met datum, doel en resultaat) terugvinden. We hebben tot nu toe de facturen steeds in goed vertrouwen betaald.

30 januari 2016: Vergadering met de Association Support Yayème. Als voorbereiding op deze vergadering hebben we enkele gesprekken gehad met de voorzitter. Hoewel Biosoleil uitgenodigd was voor deze vergadering, schitterden William Deymann en Abdoulaye Mbaye door afwezigheid. Tijdens de vergadering werd unaniem besloten niet verder samen te werken met Biosoleil. De dorpelingen willen het project nu zelf uitvoeren, waar nodig geholpen door deskundigen. Als prioriteit werd het aanbrengen van een nieuwe omheining gesteld. Ook het openen van een eigen bankrekening werd als prioriteit gesteld. Omdat de Association nog niet over een eigen werkkapitaal beschikt, hebben wij 250 euro gegeven voor het openen van een bankrekening.

23 januari 2016: Met Aliou Sarr, voorzitter van de Association Support Yayème, naar het terrein voor de moestuin geweest. Was wel even schrikken: een verwaarloosd, open terrein. Het terrein was nog niet geëgaliseerd. Er hebben wel wat hopen compost gelegen, maar die waren door de bewoners ´weggehaald´. Mensen en dieren hebben vrije toegang tot het terrein, omdat de omheining verwijderd was. Dit was in opdracht van Biosoleil gebeurd. Biosoleil heeft echter verzuimd een nieuwe omheining aan te laten brengen.

19 januari 2016: William Deymann (Biosoleil) heeft Abdoulaye Mbaye aangewezen als nieuwe contactpersoon. Nu wij twijfelen aan zijn goede bedoelingen, wil hij niet zelf meer met ons communiceren. Op deze warme januaridag heb ik een ontmoeting gehad met Abdoulaye. In het gesprek geeft hij aan de handelwijze van William niet te begrijpen. Hij heeft hem nog proberen te bellen, maar volgens een van zijn medewerkers is William 13 januari naar Nederland vertrokken. Abdoulaye denkt dat William ons wil ontvluchten. Tijdens ons verblijf is er nog een vergadering gepland met Association Support Yayème, een vergadering waarvoor ook Biosoleil is uitgenodigd.

22 december 2015: We hebben een vergadering aangevraagd met alle betrokken partijen. Deze vergadering zal gepland worden in de tweede helft van januari 2016, wanneer Jean en Mia in Yayème zijn. De bedoeling is om duidelijkheid te krijgen over diverse vragen van onze kant. Biosoleil heeft laten weten het project in de maanden april en mei uit te voeren. We zullen onder meer vragen naar een duidelijk plan van aanpak / stappenplan.

6 december 2015: Is Biosoleil Senegal wel een betrouwbare partner? Deze vraag heeft het bestuur van onze stichting de laatste weken herhaaldelijk gesteld. Is er nu wel of niet geploegd in de tuin? Zijn er nu wel of niet bomen en struiken aangeplant? Hoe ver is het met de planning van de werkzaamheden? Is het bedrag dat de Wilde Ganzen in mei jl. heeft overgemaakt nog intact? Allemaal vragen die door Biosoleil niet voldoende zijn beantwoord. 

30 augustus 2015: Regentijd in Sénégal. Er wordt dan weinig gewerkt. Het ploegen heeft niet plaatsgevonden, want er is in de verre omtrek geen ploeg te vinden die 60 cm diep kan ploegen. William Deijmann van BioSoleil probeert nu vanuit Nederland een tweedehands ploeg te verzenden. Ook wil BioSoleil nog even wachten met grote inversteringen tot alle wetgeving sinds de invoering van burgemeesters duidelijk is. Ondertussen is gewerkt aan een ontwerp voor het gebouw in de tuin. Geen aparte watertoren, maar twee reservoirs op het dak. Ook 4 à 6 zonnepanelen op het dak, die de energie moeten leveren om het water in de reservoirs te krijgen. De plaatsing van de BluePump (pompe bleu) laat nog even op zich wachten, want het lukt ons niet om de pomp vanuit Gambia te importeren zonder extra veel invoeraccijns te betalen.

 

 

26 augustus 2015: Vandaag Amsterdam bezocht en kennis gemaakt met Paul van Beers, de bedenker/ontwerper van de BluePump. Ook de fabriek bezocht die veel onderdelen voor de pomp maakt. Interessant en geweldig te zien, dat er een beter alternatief gevonden wordt voor elk onderdeel van de pomp, dat aan slijtage onderhevig is. Ook William Deijmann van BioSoleil was erbij: hij probeert een container met 40 pompen voor Sénégal te organiseren. Het idee achter dit plan is om Sénégalezen op te leiden voor de pompen te plaatsen en te onderhouden, zorgen voor werkgelegenheid dus. Het is onduidelijk hoe lang een en ander gaat duren, want we zitten echt te wachten op een goede pomp voor onze moestuin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 mei 2015: De komende dagen wordt de tuin twee keer geploegd. Er zullen ook vier karren met mest door de grond gewerkt worden. Ook zal de afrastering verder gerepareerd worden en zal de natuurlijke omheining aangeplant worden. Als het terrein veilig is afgesloten kan de nieuwe pomp en de watertoren geplaatst worden. Het kan ook zijn dat er tijdelijk een ´bewaker´ op het terrein gaat wonen. Binnenkort worden de eerste foto´s van de werkzaamheden geplaatst.

11 mei 2015: De Wilde Ganzen stort een bedrag van 4600 euro op de rekening van BioSoleilSenegal. Het is de eerste termijn waarmee het project "Moestuin voor Yayème" echt van start kan gaan. Er zijn wel al veel voorbereidende werkzaamheden geweest.

6 maart 2015: Parochie en basisschool van Afferden (L) heeft ons project Moestuin en toiletten voor Yayème gekozen als doel voor de Vastenactie 2015. Nadat de leerlingen van 't Diekske op 12 en 13 maart 2015 beelden, materialen en verhalen over Senegal hebben gezien en gehoord, krijgen de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 een spaarpotje mee. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen naast het spaarpotje ook een kraskaart 'Schapen scheren' mee. Enkele leerlingen zullen tijdens de eucharistieviering op zondag 29 maart (11.00 uur; palmpasen) een cheque aanbieden met de totaalopbrengst. Tijdens die viering zal er ook verteld worden over Senegal en het project. De opbrengst van de collecte zal ook voor het project zijn. 

3 maart 2015: Er worden volop voorbereidingen getroffen om van de tuin een succes te maken. BioSoleil heeft een planning gemaakt om elke 14 dagen naar Yayème te gaan voor overleg én praktijk.

27 februari 2015: Voor de nieuwe tuin in Yayème zijn 23 pagina's met 8 stempels nodig. Er wordt hard aan gewerkt door BioSoleil en de voorzitter van de nieuwe Association Support Yayème: Aliou Sarr.

14 januari 2015: Het geplande bezoek van Mia en Jean Claessens aan Yayème moest geannuleerd worden vanwege een hartoperatie. Wanneer Jean volledig hersteld is zal de reis alsnog doorgaan. Vanwege de regentijd zal het eind 2015 / begin 2016 worden.

15 december 2014: President Macky Sall heeft besloten dat de overheid gedecentraliseerd moet worden. Er komen nu burgemeesters en wethouders (naar Nederlands voorbeeld). In juni waren er verkiezingen voor de nieuwe burgemeesters. Bijkomend probleem: de problematiek rond het eigendom van de gronden. Advies van BioSoleil: Even wachten met investeren tot er duidelijkheid is over de grond. Men verwacht in maart 2015 die duidelijkheid te hebben.

22 november 2014: De uitzending van de Wilde Ganzen heeft ruim 12.455 euro opgebracht. Dat geld gaat niet rechtstreeks naar ons project, maar de Wilde Ganzen betaalt hiervan straks de subsidie aan ons project. De rest is voor gelijksoortige projecten. Alle gulle gevers: bedankt!!!

17 november 2014: We hebben er een nieuwe vaste sponsor bij: HeerlijkEerlijkBox (zie www.heerlijkeerlijkbox.nl). We krijgen 50 cent per verkochte box. We hebben ook contact met Gebr.Janssen in Beugen. In het kader van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) gaan we bespreken op welke manier Gebr.Janssen ons kan ondersteunen.

15 november 2014: Vandaag om 11.29 uur op tv een uitzending van de Wilde Ganzen over ons project in Sénégal. Het was wel erg kort: een à twee minuten.

november 2014: Helaas loopt de krasactie niet zo als we gehoopt hadden. We zullen meer geduld moeten hebben! 

oktober 2014: We hebben kraskaarten laten drukken om met de opbrengst daarvan ons nieuwste project te financieren. Onder het motto GEEF GEZONDHEID EEN KANS! proberen we 400 jongeren enthousiast te krijgen om binnen hun familie, buren en bekenden 20 schapen te laten 'scheren'. Onder het kraslaagje staat een bedrag van 1 tot 3 euro en degene die het laagje wegkrast geeft dat bedrag als bijdrage. De opbrengst wordt door de Wilde Ganzen verhoogd met 55%. De actie loopt 3 weken rond de herfstvakantie, maar wanneer scholen een ander tijdstip wensen kan dat natuurlijk ook. We werven ook jongeren (en volwassenen mag natuurlijk ook!) via Facebook.

 

 

28 augustus 2014: Jean en Mia gaan op eigen kosten naar Dakar en Yayème: 3 weken in januari/februari 2015. Ze zullen vast en zeker terugkomen met foto's en video's van de vorderingen van het nieuwe project.

21 augustus 2014: Samen met de drukker hebben we de tekst en de lay-out van de kraskaarten bedacht. Er worden nu 400 kaarten gedrukt en drie weken rond de herfstvakantie hopen we 400 jongeren op pad te sturen met zo'n kraskaart. Op de kaart staan 20 schapen met een kraslaagje. Onder dat laagje staat een bedrag van 1 tot 3 euro. Wie een schaapje 'scheert' betaalt dat bedrag als bijdrage aan de actie. Als het een beetje mee zit, halen we zo 16.000 euro binnen, die door Wilde Ganzen verhoogd worden tot ruim 24.000 euro. Het project kan dan in één keer worden uitgevoerd.

4 augustus 2014: Koopje: William D. heeft voor een klein bedrag (nog geen 500 euro) een partij van 2000 zwarte zakjes en 500 verse loten van bamboe en vertivert in zakjes met fijne aarde kunnen kopen. Hij is nog op zoek naar olifantengras en suikerriet, snelgroeiende planten die 3 à 4 m hoog worden. Op redelijk korte termijn ontstaat er zo een natuurlijke omheining. Na de regentijd (eind september?) wordt het terrein nogmaals diep omgeploegd en gaan de plantjes de grond in.

3 juli 2014: William Deymann is naar Yayème gegaan om een fotoreportage te maken. De Wilde Ganzen heeft ons project uitgekozen voor het 'project van de week'. Wanneer de foto's worden goedgekeurd, volgt binnenkort op tv een uitzending waar ons project gepresenteerd wordt. We zullen de uitzenddatum via deze site bekend maken.

29 juni 2014: Open dag bijenvereniging Oeffelt. Door het slechte weer zijn er slechts zo'n 100 bezoekers geweest. Ondanks dat hebben we er 18 potten jam verkocht en ook 'genetwerkt': we hebben verschillende adressen erbij waar we vers fruit kunnen halen/plukken om weer nieuwe jam te maken.

23 juni 2014: Aliou Sarr, de voorzitter van de Association Support Yayème, is beretrots: we weten nu zeker dat het terrein van de tuin 100% eigendom is van de gemeenschap. Er is een nieuwe offerte voor de reparatie/vervanging van het hekwerk en de toegangspoort gemaakt. Het bedrag is veel te hoog, maar daar zal een oplossing voor worden gezocht. 

22 juni 2014: BioSoleil Senegal introduceert vandaag in Yayème de mogelijkheid om 2 werkloze jongeren vanaf 18 jaar deel te laten nemen aan een nieuw opleidingsprogramma in Sandiara. Er zit een internaat bij. De jongens leren in een jaar zoveel, dat zij een prima ondersteuning zijn voor de plannen in Yayème. Voorzitter Aliou Sarr en zijn bestuur selecteren de aanstaande leerlingen.

10 mei 2014: Boxmeer is Fairtrade Gemeente geworden. Dat werd deze dag gevierd met een manifestatie in de hal van het gemeentehuis. Wij mochten daarbij aanwezig zijn met een kraam om onze jam te verkopen en om ons nieuwe project te presenteren. 

1 mei 2014: William Deijmann (BioSoleilSenegal) heeft zondag 4 mei een gezamenlijke vergadering met het bestuur van de nieuwe Association Support Yayème en de leden van een op te richten vereniging van gebruikers (zij die een volkstuintje wensen). Alle 'tuinleden' ontvangen een wit t-shirt. Volgende week worden in Fatick de papieren met het registratienummer opgehaald en is de nieuwe Association een feit. Als eerste wordt het oude hekwerk gerepareerd en kan er begonnen worden met het egaliseren/voorbereiden van het terrein. Als het even meezit, kunnen twee leraren van het Elzendaalcollege uit Boxmeer, die de komende week in Sénégal zijn, de eerste werkzaamheden van dichtbij meemaken.

30 april 2014: De Wilde Ganzen heeft ons nieuwe project goedgekeurd onder de naam "Moestuin en toiletten voor Yayème". Dat betekent dat we nu mogen starten met fondsenwerving voor het project. Donateurs kunnen hun bijdrage rechtstreeks overmaken naar rekeningnummer NL53 INGB 00000 40 000 van Wilde Ganzen onder vermelding van YAYEME. Voor elke overgemaakte euro ontvangen we 55 eurocent extra.

2 april 2014: Goede Doelen Markt 2014 op het Elzendaalcollege Boxmeer. De leerlingen van klas 1Ga hebben geweldig hun best gedaan om onze stichting te presenteren. Deze actie heeft 500 euro opgebracht én nog eens 70 euro (28 potten jam). Voor foto's: kijk op pagina Geldinzamelingacties. We hopen volgend jaar weer van de partij te zijn. 

19 februari 2014: Het dossier voor de officiële erkenning van de nieuwe association ligt nu bij de gendarmerie in Fimela. Daar ligt het al weer een poosje en daarom gaat William Deijmann samen met voorzitter Aliou Sarr aanstaande zaterdag naar de gendarmerie om het een en ander vlot te trekken. Ook maakt William dan een nieuwe fotoserie van Yayème.

6 februari 2014: Kennismakingsgesprek met de projectleider Afrika van de Wilde Ganzen in Hilversum. De goedkeuring van ons nieuwe project wordt pas verleend nadat de aanvraagformulieren uit Sénégal binnen zijn. We bekijken nog even of we één aanvraag doen voor de laatste 14 latrines én het nieuwe plan.

22 januari 2014: In Sénégal worden de zaken goed opgepakt. William Deijmann en Abdoulaye Mbaye hebben al uitgebreid overleg gehad met de voorzitter van de nieuwe association. Officiële erkenning van deze Association Support Yayème kan nog wel twee maanden duren, maar in de tussentijd wordt al flink gewerkt aan het nieuwe project. 

9 januari 2014: Informatiebijeenkomst Elzendaalcollege Boxmeer over de Goede Doelen Markt op 2 april 2014.

 

7 januari 2014: Zondag 5 januari zijn we weer via Madrid teruggevlogen. We hebben de beide opvangtehuizen van Dakarkids in Dakar-Yoff en Sandiara bezocht. Nou, de jongens hebben geluk: verzorging, kleding, scholing én opvoeding. In Yayème hebben we veel aan onze projecten kunnen werken. Er is een nieuwe association opgericht: Association Support Yayème, bestaande uit 7 leden. Het 'oude' Comité wordt een soort Raad van Advies.

21 december 2013: Met IBERIA vliegen we naar Dakar. De eerste nacht verblijven we in Villa Dakarkids Yoff en chauffeur Lamine brengt ons de volgende dag naar Yayème 

4 november 2013: De verslagen van William Deijmann zijn te lezen op de pagina 'Nieuwste project?' en het Grote Vitamine en Yayème Eet Gezond Plan 2014 is te bekijken op de pagina 'Project 2014'

19 oktober 2013: Gisteren is William Deijmann weer naar Yayème gereisd. Ondanks de zware regentijd en de ramadan heeft het Comité zijn huiswerk goed gedaan. Iets meer dan 110 personen van boven de 50 hebben zich opgegeven om mee te doen aan het project 'Tuin Yayème en vitamines 2014'. Ook de verpleegsters van het Centre Santé zijn nu bij het project betrokken en zullen scholing volgen. Een aantal mensen uit het dorp zullen in Dakar geschoold worden om de biologische tuin op de juiste manier te onderhouden en te exploiteren. Ook is het de bedoeling dat er een aantal keer per jaar (10 à 12) iemand van BioSoleilSenegal de tuin bezoekt om te helpen en te sturen. Het uiteindelijke doel is om een andere 'lifestyle' te krijgen, andere voedingsgewoonten met een betere gezondheid als gevolg. Wij hopen dat dit unieke project een voorbeeld zal worden voor de omliggende dorpen.

16 september 2013: Elk jaar weer een rustige periode. Regentijd en ramadan. Tijdens de ramadan zijn de mensen moeilijk aanspreekbaar en tijdens de regentijd kunnen de wegen onbegaanbaar zijn. Vooral dit jaar is dat het geval. Het heeft eind augustus zoveel geregend, dat hele stukken land onder water staan. De weg Diosmone-Fimela is op sommige plaatsen compleet weggeslagen (zie foto). Hopelijk is de weg weer gerepareerd wanneer we in december naar Senegal gaan!

 

 

6 juli 2013: William Deymann is voor de derde keer naar Yayème geweest om te overleggen met de leden van het Comité. Ook Etienne S., hoofd van het gezondheidscentrum in Yayème, heeft aan het overleg deelgenomen. Een en ander heeft geleid tot het Grote Vitamine en Yayème Eet Gezond Plan. Meer hierover op de pagina 'Project 2014'

21 juni 2013: Klas 1AA heeft zich goed voorbereid en de klas mooi aangekleed. Net niet genoeg voor de overwinning: die ging naar de oncologische afdeling van het ziekenhuis. Maar de leerlingen hebben er met plezier aan gewerkt en er ook wat van opgestoken. Zie fotopagina 'impressie elzendaal'

21 juni 2013: William Deymann is vandaag voor de tweede keer in Yayème geweest. Over ongeveer een week zal hij voor de derde keer een bezoek aan het dorp brengen. Hopenlijk komt hij dan met een uitgewerkt plan om de groentetuin van de vrouwengroep op te knappen en door het op biologiosche wijze verbouwen van verschillende soorten groenten de gezondheid van de inwoners te verbeteren. Een verslag van dit tweede bezoek vind je op de pagina 'Nieuwste project?'  

11 juni 2013: Een uitgebreid verslag en de ideeën van William Deymann (Bio Soleil Senegal) na het bezoek aan Yayème is te lezen op pagina 'Nieuwste project?'  

juni 2013: Kom vrijdag 21 juni a.s. van 18 - 21 uur zoveel mogelijk naar de Goede Doelen Markt op het Elzendaalcollege (gebouw Stationsweg) in Boxmeer en stem mee welke brugklas de mooiste presentatie heeft (natuurlijk Support Yayème !!!!!!!)

4 juni 2013: Voordat we echter aan een nieuw project gaan beginnen, proberen we nog een aantal latrines in Yayème te bouwen. Omdat met de eerste 20 latrines ons budget op is, zullen we nieuwe geldinzamelingsacties gaan opzetten. Heb je een goed idee, meld je dan a.u.b.

4 juni 2013: Komt een biologische tuin in Yayème een stukje dichterbij? We hebben William Deymann (Dakarkids) bereid gevonden om de mensen in Yayème te informeren en meteen te polsen of de belangstelling reëel is. Het is zelfs mogelijk dat William al grondmonsters neemt en hij maakt een verslag met foto's. Hij komt ook met een gedetailleerd stappenplan om de tuin stukje voor stukje te realiseren. William heeft ook de stichting Biosoleil Senegal opgericht en als we tot samenwerking komen dan zal het nieuwe project Biosoleil Yayème gaan heten, naar voorbeeld van een tuin in Sandiara.

31 mei 2013: De brugklassers van het Elzendaalcollege in Boxmeer zijn in het kader van persoonlijke ontwikkeling bezig met een goede doelen project. Elke brugklas heeft een goed doel gekozen en gaan dat goede doel presenteren op de Goede Doelen Markt op vrijdag 21 juni 2013 (van 18 - 21 uur). Brugklas 1Aa heeft voor Support Yayème gekozen en de leerlingen zijn nu volop bezig om er iets moois van te maken. Ben je in de gelegenheid om een kijklje te gaan nemen, dan zou ik dat zeker doen. Welkom!!!!!

24 april 2013: Via Hubert Devillez van het Franse AUDACE hebben we een verslag, foto's      - zie: Alle projecten (1) - en rekeningen ontvangen van de vervanging van het dak van een klaslokaal van de école publique en het egaliseren van twee klaslokalen van de école privée. Beide organisaties hebben ongeveer de helft van het totaalbedrag betaald. Support Yayème heeft 687 euro betaald voor reparatie van het dak en 145 euro voor het egaliseren van de vloer.

13 april 2013: We hebben contact met William Deymann van DakarKids. Hij heeft BiosoleilSenegal opgericht. Kijk maar eens op http://biosoleilsenegal.blogspot.nl/ . Wanneer de bevolking van Yayème ook zo'n prachtige tuin wil (2 tot 8 hectare; 2 tot 8 werknemers per hectare, afhankelijk van de organisatievorm), dan lijkt me dat een prachtig nieuw project. Jullie horen er vast meer van...............

13 april 2013: We hebben nog een veertigtal potten jam. We zoeken wederverkopers. Koop bij ons 5 potten jam voor 11 euro en verkoop die door in je eigen kennissenkring. Goed idee, toch? We wachten op jullie telefoontje.................

29 maart 2013: Wist je dat Nederland na China, Frankrijk en Nigeria de vierde zakenpartner van Sénégal is? (bron: Ambassade van Nederland in Dakar)

28 maart 2013: Stichting Lalibela verzorgt op vrijdag 5 april a.s. een informatieavond in de Weijer in Boxmeer. Jongeren brengen verslag uit van hun studiereis naar Ethiopië. Support Yayème is ook vertegenwoordigd met een informatietafel. Wij hebben ons ook aangemeld voor een project voor de brugklassers van het Elzendaalcollege in Boxmeer. Elke brugklas gaat een goed doel presenteren en de winnende brugklas verdient een geldbedrag voor het goede doel. Benieuwd of er een brugklas voor ons goede doel kiest: latrines voor Yayème.

23 maart 2013: Telefonisch contact gehad met Khady en Hubert Devillez. Als ik het goed begrepen heb, is het dak van de school gerepareerd en zijn er nog enkele zaken geregeld. Ben benieuwd naar het verslag van Hubert (en de foto's natuurlijk). Hubert vertrekt zaterdag 30 maart weer naar Frankrijk.

15 maart 2013: Vandaag e-mail ontvangen van Hubert Devilles met als bijlage de begroting voor de reparatie van het dak van de école publique. We hebben daarna telefonisch kontakt gehad en zijn overeengekomen dat we allebei de helft van de reparatie betalen. Gaat komende week gebeuren. Verder wil Hubert een begroting laten maken voor het egaliseren van de vloeren in de école privée. Nu zijn de elektriciteitskabels te zien en dat gevaarlijk worden voor de leerlingen. Misschien dat we deze klus ook gezamenlijk kunnen betalen. Hubert heeft beloofd enkele foto's via internet op te sturen. Komen natuurlijk op deze website.

12 maart 2013: Hubert Devillez van het Franse AUDACE is in Yayème en heeft gesproken met Khady. De reparatie van het dak van de école privée is voor het grootste deel klaar. Er moeten nu alleen nog een paar kleine dingen gebeuren. Het dak van de école publique is nog niet gerepareerd. Het gaat toevallig om de lokalen die Support Yayème destijds bekostigd heeft. Er is een begroting en de reparatie gaat een kleine 1400 euro kosten. AUDACE stelt voor dat wij  ieder de helft voor onze rekening nemen. Wij hebben besloten daaraan mee te werken. We zullen dan ook een bedrag van 655.000 cfa (1000 euro) overmaken, zodat in beide scholen  weer gewoon onderwijs gegeven kan worden.

1 maart 2013: Vandaag hebben we het infopunt in de Wereldwinkel in Boxmeer weer ontruimd en plaatsgemaakt voor de volgende goede doelen stichting

15 januari 2013: Wij, het bestuur van stichting Support Yayème, hebben vandaag vergaderd. We hebben teruggekeken naar 2012 en gesproken over een beleidsplan voor 2013.

5 januari 2013: Vanaf vandaag hebben wij een infopunt in de Wereldwinkel in Boxmeer. Gedurende twee maanden is het een en ander te bezichtigen. Van harte aanbevolen!

2 januari 2013: We hebben vernomen dat beide scholen in het dorp beschadigd zijn door de storm tijdens het laatste regenseizoen. Van de école privée is het dak van twee klaslokalen helemaal verdwenen en er zijn ook veel lesmaterialen verloren gegaan. Van de école publique zijn ook de daken van de klaslokalen van de jongste kinderen beschadigd. De kleintjes worden zolang ondergebracht in de bibliotheek. De schade voor beide scholen bedraagt meer dan 2000 euro, waarvan een groot gedeelte wordt vergoed door de plaatselijke overheid. Voor een kwart van de onkosten doet men een beroep op organisaties als Support Yayème. Samen met het Franse AUDACE zullen we kijken wat we eraan kunnen doen.

7 december 2012: We hebben tientallen familieleden, vrienden en kennissen informatie gestuurd over het (bijna) afgelopen jaar 2012. We hopen met deze kerstmailing een leuk bedrag binnen te krijgen voor onze activiteiten in 2013.

5 december 2012: We staan woensdag 19 december a.s. met een kraam op de kerstmarkt van de Maartenskliniek in Nijmegen van 10.00 tot 17.00 uur. De kerstmarkt is in het restaurant Rondeel. We informeren de bezoekers over onze activiteiten, kleden onze kraam aan met Sénégalese voorwerpen en we verkopen onze overheerlijke zelfgemaakte jam!!

15 november 2012: Telefonisch contact gehad met Khady. Latrines nr. 16 t/m 20 zijn klaar. Nu nog 14 te gaan! Nu de regentijd erop zit, is het oogsttijd. De oogst van de gierst is redelijk tot goed. Men is tevreden over de hoeveelheid regen die dit jaar gevallen is. Over enkele weken begint de oogst van de pinda's.

2 oktober 2012: In het weekend van de culinaire koopzondag in Boxmeer op 29 en 30 september vond in antiquariaat De Vrije Heerlijkheid (Steenstraat 44) een bijzondere activiteit plaats. Bij aankoop van drie kookboeken voor 10 euro kreeg men gratis een potje jam (uit de keuken van Support Yayème). Ook kon men daar potje(s) jam kopen. Er zijn die dagen bijna 30 potten jam verkocht/cadeau gedaan. Een sympathiek gebaar van Henk en Annie: bedankt!

15 september 2012: De verkoop van zelfgemaakte jam loopt aardig. Mia en Annet verkopen flink wat potten jam aan hun collega's, kennissen en familie en ook de verkoop in het straatwinkeltje komt langzaam op gang. We hebben nu ook weer appel-kaneeljam en perzikenjam, allemaal biologisch! Binnenkort hebben we ook weer appel-notenjam. Bel ons gerust op om een paar potjes te reserveren!!!

14 september 2012: Vanaf februari tot het begin van de regentijd heeft de dorsmachine weer als vanouds gefunctioneerd. De opbrengst (een half seizoen eigenlijk) was 1030 euro. Hiervan is een kwart voor de school (école privée), een kwart voor de bediening, een kwart voor dieselolie en een kwart voor reservering.

30 augustus 2012: De gemeente Heumen vervangt 12 bureaustoelen. De "oude" stoelen worden verkocht en de opbrengst gaat naar het goede doel. Fijn dat wij het goede doel zijn! Dat betekent waarschijnlijk een bijdrage van 120 euro voor de volgende 5 latrines.

07 augustus 2012: Er is weer voldoende zelfgemaakte jam, wel meer dan 10 soorten. In het weekend van 11 en 12 augustus staan we met een kraampje op de Dorsdagen in Ayen (Bergen). Met ingang van zaterdag 18 augustus openen we een straatwinkeltje aan het Grasklokje in Boxmeer. Het winkeltje is elke zaterdag open van 10 tot 17 uur.

11 juli 2012: Er zijn weer 5 latrines klaar!! Dat brengt het totaal op 15. Het geld voor de volgende 5 latrines wordt half augustus overgemaakt.

09 juli 2012: Bernadette Claessens heeft een verslag van haar ervaringen gestuurd. Ze heeft gesproken met Marthe Selbé Faye (directeur école privée), met Ousmane Ngor Faye (gérant van spaar- en kredietbank GECY), met alle drie de leden van ons Comité Support Yayème. Ze heeft berichten achtergelaten voor Karim Sène (président Conseil Rural), Ngor Faye (voorzitter Yayème Vergers) en de directeur van Asufor Ndangane-Fimela. Zij zullen ons rechtstreeks antwoorden.

 30 juni 2012: Bernadette Claessens komt terug van een vakantie bij haar familie in Yayème. We hebben haar gevraagd om ons Comité ter plaatse te helpen met het formuleren van antwoorden op een negental vragen. We zijn erg benieuwd naar haar ervaringen.

28 juni 2012: We hebben 6 kg rabarber en 5 kg aardbeien gekregen. Mia heeft er 50 potten jam van gemaakt. We hebben op het ogenblik 10 soorten jam op voorraad. Mocht je belangstelling hebben, meld je dan even telefonisch. Ook staan we 11 en 12 augustus a.s. op de Dorsdag in Bergen (L).

22 juni 2012: Jean en Mia bezoeken de Wilde Ganzendag in Eindhoven. Thema van de dag: Hoe bereik ik dat de regionale pers een artikel over onze stichting plaatst? Ook bezoeken ze een workshop met als onderwerp: exit-strategie (hoe maak je jezelf overbodig?)

11 juni 2012: De bouw van 5 latrines (nr. 11 t/m 15) is begonnen.

23 mei 2012: Het heeft even geduurd, maar we hebben een tussenrapport uit Yayème ontvangen. Daarom hebben we vandaag geld overgemaakt voor de bouw van de volgende 5 latrines.

20 april 2012: Morgen nemen Jan en Ineke afscheid als bestuurslid van Stichting Support Yayème. Zij hebben zich 15 jaar ingezet voor de bewoners van Yayème. Daarvoor allereerst hartelijk dank. Zonder hen zouden er minder projecten gerealiseerd zijn. Het bij velen bekende winkeltje aan het Heiveld heeft met de verkoop van jam en fruit voor heel wat inkomsten gezorgd. We zullen het enthousiasme van Ineke en Jan missen. Het bestuur heeft Louis Laheij en Annette Sierink uit Boxmeer bereid gevonden de werkzaamheden van Jan en Ineke over te nemen. Louis en Annette: veel succes!!!

1 maart 2012: Jean heeft Khady aan de de telefoon gehad. Khady heeft aangegeven, dat op dit moment alles stil ligt in Yayeme.Alles draait momenteel om de verkiezingen in Senegal.

01 februari 2012: De dorsmachine is gerepareerd en de nieuwe motor doet het goed. De machine wordt al weer regelmatig verhuurd om de gierst te dorsen. De inkomsten voor de school zijn voor 2012 weer verzekerd!

15 januari 2012: Jean heeft weer diverse telefoontjes gepleegd:

1.De motor van de dorsmachine wordt op dit moment in de tuin van Francois geïnstalleerd. Als de machine weer goed werkt, kan de dorsmachine weer verhuurd worden. De inkomsten zijn voor diverse aankopen voor de school, maar niet alleen voor aanvulling van het salaris van de leerkrachten. Wij hebben afgesproken, dat er een gedeelte van de inkomsten gereserveerd dient te worden voor reparaties en / of nieuwe aankopen. Dit geld wordt op de rekening van Comite SupportYayeme gestort.

2. Bij het nieuwe bankgebouw voor de GECY zijn de deuren nog niet geschilderd. De deuren moeten eerst nog beter afgesteld worden. Er wordt aan gewerkt. Het wordt een mooi gebouwtje. De Gerant maakt foto's als alles gereed is.

3. Karim Sene was niet bereikbaar. Dus we hebben jammergenoeg geen nieuws over de latrines.