SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

Een stukje geschiedenis...........................................Reeds in 1987 werd op basisschool Maria Goretti in Gennep een kerstactie gehouden, waarvan de opbrengst bestemd was voor Sénégal. John Claessens, ter plaatse bekend als "monsieur Yann", woonde toen in het dorp Fimela. Zijn broer Jean was leerkracht aan de Gennepse school en nam het initiatief voor de actie. Die eerste actie leverde ongeveer 400 gulden op: genoeg om het dak van de school in Fimela te voorzien van golfplaten. Deze eerste actie was het begin van een lange reeks acties. In 1990 verhuisde John met zijn gezin naar Yayème, een dorpje 2 km verderop.

In 1997 gingen Jan en Ineke Wagelmans uit Milsbeek voor het eerst mee naar Yayème. Jan en Ineke hadden vrienden en familie benaderd en zodoende een aardig bedrag bijeen om in Yayème te besteden. Zo is SUPPORT YAYÈME geboren, in 2008 een stichting geworden.

In 2012 hebben Jan en Ineke hun activiteiten voor de stichting beëindigd en hun taken zijn overgenomen door Louis Laheij en Annette Sierink uit Boxmeer.

Eind 2013 / begin 2014 zijn Jean en Mia in Yayème geweest. Zij hebben daar een kleine twee weken aan oude en nieuwe projecten kunnen werken. Ook hebben Jean en Mia begin 2016 en begin 2017 een (werk)bezoek aan Yayème gebracht. Een overzicht:

Yayème Vergiers: De mangoboeren gebruiken de spuitmachine op dit moment niet voor de bestrijding van de witte vlieg, dit op advies van de deskundigen. Men gebruikt nu lokmiddelen om de vliegen te doden: een middel tegen de vrouwelijke en een middel tegen de mannelijke vliegen. Het middel tegen de vrouwelijke vliegen is bijna niet te verkrijgen. Na de aanschaf van de spuitmachine bleef nog een bedrag over. Dit bedrag staat op de bankrekening van Yayème Vergiers en zo gauw als beide bestrijdingsmiddelen verkrijgbaar zijn, wil men die van dat geld aanschaffen.

GECY: De microkredietbank beschikt niet meer over een werkkapitaal, omdat meer dan 100 kredietnemers hun aflossingen niet betaald hebben. Daarom kan men ook niet onze lening terugbetalen. We zijn met de gérant (kassier) en de voorzitster van de vrouwengroep naar de gendarmerie geweest om hulp te vragen. De commandant roept alle wanbetalers op om op het politiebureau te verschijnen en krijgen de opdracht om alsnog te betalen. Al na twee dagen zijn er 10 personen op het bureau moeten komen. Het lijkt erop, dat het toch nog goed komt! Helaas is de agent die 125 euro aan achterstallige aflossingen heeft geïnd uit Fimela vertrokken en ook het geld meegenomen! Daarom zijn we begin 2017 samen naar de justitie (Justice Civile) in Fatick geweest om aan een oplossing te werken. Justitie wil eerst de helft van de 82 schuldenaren bezoeken en een "sommation" overhandigen het verschuldigde bedrag op korte termijn terug te betalen. Wanneer dat niet gebeurt, moeten de schuldenaren voor de rechtbank verschijnen.

Batteuse (dorsmachine): Het seizoen 2012-2013 heeft 1.448.500 cfa opgeleverd. Zoals gebruikelijk wordt de opbrengst in 4 delen verdeeld. Een kwart is voor diesel, maar daar blijft altijd van over en dat deel wordt bij het kwart voor reservering gevoegd. De school heeft 362.125 cfa (ruim 550 euro) ontvangen. De volgende seizoenen zijn de inkomsten gedaald. Er is concurrentie gekomen: er zijn nu drie batteuses in het dorp. Ook een slechte oogst zorgt voor minder aanvragen en het laatste jaar zijn de reparatiekosten toegenomen. Het laatste seizoen 2016-2017 heeft de school een kleine 200 euro ontvangen en vanwege extra reparatiekosten is er maar 50 euro bij de reservering gevoegd.

Ontziltingsmachine: Met de realisering van het drinkwaterleidingnetwerk is de ontziltingsmachine overbodig geworden. De regering heeft de exploitatie voorlopig in handen gegeven van de bestaande Asufors. ASUFOR Fimela-Ndangane heeft inmiddels een nieuw bestuur. We hebben gesproken met een deel van dat nieuwe bestuur en gevraagd een tweede bestemming voor de ontziltingsmachine te zoeken. Gezamenlijk hebben we een brief opgesteld en die brief hebben we persoonlijk overhandigd aan de PCR (Karim Sene, president van de Conseil Rural) en de sous-prefet met de vraag of zij zich ook willen inzetten om de machine een nieuwe bestemming te geven.

 

Hieronder een opsomming van alle projecten die door (Stichting) Support Yayème zijn gefinancierd:

2016/2017: Het project Moestuin en toiletten voor Yayème is afgerond! Er is nu een prachtige tuin met een nieuwe afrastering, een gebouw met vergaderruimte, magazijn en toiletten, een watertoren met zonnepanelen en een irrigatiesysteem (dripsysteem). De eerste groenten zijn als experiment gezaaid en de eerste oogst is al aan de gang (maart 2017). Dit jaar zal bekeken worden hoe een en ander goed geregeld gaat worden en er zullen ook voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden. Ook zijn er weer 12 nieuwe latrines gebouwd, zodat het totaal op 32 uitkomt. Er is al weer een nieuwe aanvraag voor 33 latrines.

2013. Tijdens de regentijd heeft een storm het dak van de école publique flink beschadigd. Samen met het Franse AUDACE hebben wij geld gegeven om het hele dak te vernieuwen. Tevens hebben wij bijgedragen aan het egaliseren van de vloer van twee klaslokalen van de école privée.

2012. De bouw van nog eens 10 latrines voor de armste gezinnen van het dorp. In totaal zijn er nu 20 toiletgebouwtjes gerealiseerd (zie foto)

2011. Reparatie dorsmachine, voorschot GECY om het nieuwe bankgebouw voor gebruik klaar te maken, de bouw van 10 latrines voor de armste families van het dorp, een stuk zeep voor alle schoolkinderen (528)

2010. Een muskietennet voor alle 200 leerlingen van de école privée, reparatie van het dak van de kleuterschool, een nieuwe motor voor de ontziltingsmachine, de start van de bouw van een steviger en groter gebouw voor de microkredietbank GECY

2009. Een ontziltingsmachine bij de watertoren van Fimela/Yayème, bedoeld om eerst de inwoners van Yayème van goed drinkwater te voorzien en later, gekoppeld aan een andere ontziltingsmachine, de 5000 inwoners van 5 dorpen. Helaas is dit project nooit echt van de grond gekomen: men vond o.a. de elektriciteitskosten te hoog.

2008. Afrastering om de groententuin van vrouwengroep Jal-Jeg, een startkapitaal (150 euro) voor de école privée om schriften, balpennen e.d. in te kopen en aan de leerlingen door te verkopen.

2007. Spuitmachine voor de mangoboeren (Yayème Vergers) om de witte vlieg te bestrijden, voor elk van de 4 klaslokalen van de école privée 2 afsluitbare kasten.

2006. Boeken en lesmateriaal voor de école privée, een dorsmachine voor de école privée, de muur rondom de école privée wordt verder afgemaakt en er komen poorten in.

2005. Startkapitaal (3800 euro) voor de spaar- en kredietbank GECY. Voortaan kunnen de inwoners gemakkelijker een microkrediet nemen.

zie verder op pagina "Alle projecten (2)"