SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

 

Vervolg van "Alle projecten (1)" 

2004. Er wordt een begin gemaakt met een muur rondom de école privée (aan twee zijden) en er wordt lesmateriaal aangeschaft.

 

2003. De (af)bouw van twee klaslokalen voor de école privée wordt afgerond, aanschaf lesmateriaal.

 

 

Terug naar de geschiedenis.......

Tussen 1997/1998 , het begin van SUPPORT YAYÈME, en 2003 zijn we bezig geweest met het bijeenkrijgen van in totaal 3000 gulden, het bedrag dat nodig is voor de afbouw van de klaslokalen.

Vóór 1997 bestond SUPPORT YAYÈME weliswaar nog niet, maar (bijna) elk jaar maakten de leerlingen van basisschool Maria Goretti een kerstversiering, die ze zelf kochten en waarvan de opbrengst voor het goede doel was. De opbrengst was steeds zo'n 400 gulden. In 1995 hebben twee leerlingen van bs Maria Goretti, Gwen Zwollo en Eveline Gerits, samen met Jean en Mia Claessens Yayème bezocht. De openbare school, de école publique, wilde graag een zesde klaslokaal erbij. Voor het eerst is toen subsidie bij het NCDO aangevraagd (en gekregen!), waardoor het zesde lokaal gebouwd kon worden.

1996. Afbouw van het vijfde en bouw van het zesde klaslokaal voor de école publique.

1995. Vloeren egaliseren en enkele kasten voor de école publique.

1993. Toiletgebouw met 3 wc's voor de école publique.

1992. École publique: opknappen klaslokalen, schoolbankjes, leesboeken.

1991. Twee potten met pillen en verbandmiddelen voor de école publique.

1990. Schoolbankjes en afbouw vierde klaslokaal école publique.

1989. Begin met bouw vierde klaslokaal école publique.

1988. Vensterluiken, bankjes en tafels, cementen vloer en schoolbord voor de école publique.

1987. En zo is alles begonnen: het bladerdak van de école publique in Fimela wordt vervangen door golfplaten.