SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst onze stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

Beschikking ANBI.pdf
Download

 

Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft een aantal belastingvoordelen:

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang

• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst

 

COLOFON

Correspondentieadres:

Grasklokje 1, 5831PG Boxmeer

Telefoon:

(0031)485572458

Url:

www.supportyayeme.nl

E-mail:

info@supportyayeme.nl

Rekeningnummer:

NL51 RABO 0106 0582 58

KvK-nummer:

17225256

RSIN-nummer:

819399498

ANBI: fiscaal nummer

819399498

Bestuurssamenstelling:

• Jean Claessens, voorzitter-secretaris

• Annette Sierink, penningmeester

• Mia Claessens, bestuurslid

• (vacature), bestuurslid