SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

 

 

 

 

13 oktober 2011.  Een gelukkig gezin in Yayème bij hun nieuwe latrine.

 

 

WET OP DE PRIVACY

Stichting Support Yayème heeft geen ledenbestand. Wij hebben geen vaste donoren. Wel zijn er mensen die regelmatig doneren.Ook zenden wij een tot twee keer per jaar een nieuwsbrief aan een aantal personen. Het gaat dan om personen die regelmatig doneren of in het verleden belangstelling hebben getoond. Onder iedere nieuwsbrief wordt gevraagd of men de nieuwsbrief wil blijven ontvangen en dat men kan laten weten wanneer men de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

De stichting ontvangt ook donaties van (vermogens)fondsen, serviceclubs e.d. De namen van deze donateurs worden niet genoemd, tenzij de donateur daar nadrukkelijk om gevraagd heeft.

 

Informatie over onze laatste  projecten lees je op tabblad "Jaarverslag 2018". De voortgang van de projecten zie je op de  tabbladen "Projectfoto's 1" (Moestuin en toiletten voor Yayème), "Projectfoto's 2" (Help de school vooruit!), "Projectfoto's 3" (Yayème: biologische moestuin 2.0) en "Projectfoto's 4" (Toiletten en handenwasgelegenheid voor alle 22 scholen in de gemeente Fimela) 

15 februari 2020: We hebben een nieuw tabblad aan onze website toegevoegd: "project dovenschool". Om aan de benodigde financiën te komen wordt dit project het thema van de Vastenactie van de parochie Afferden (zondag 29 maart 11.00 uur Mariakapel) en zoeken de leerlingen van klas 1MHc van het Elzendaalcollege Boxmeer sponsoren voor een sponsorloop in het Weijerpark op vrijdag 10 april a.s. 

8 februari 2020: We hebben het projectplan ingediend bij één grote Nederlandse Foundation. Helaas heeft die foundation het plan niet geaccepteerd, omdat die de afgelopen tijd al meerdere projecten met hetzelfde thema had gefinancierd. We gaan nu het plan indienen bij verschillende organisaties en (vermogens)fondsen en vragen dan een bijdrage aan om de werkzaamheden van telkens één school uit te voeren.

3 januari 2020: De begroting van het nieuwe project is klaar: 22 scholen en allemaal verschillend. Voor iedere school is er een aparte lijst van werkzaamheden gemaakt. Oorspronkelijk was het plan bedoeld voor 21 scholen, maar we hebben het lyceum in Fimela toegevoegd.

15 december 2019: Jean en Mia hebben de werkzaamheden in Yayème bekeken en goedgekeurd. Alleen de lavabo (handenwasgelegenheid) moet nog betegeld worden. Marthe Selbe, directrice van de school, is apetrots dat haar school de eerste school in de wijde omtrek is met altijd stromend water en een lavabo. Jean en Mia hebben ook alle 20 overige scholen in de gemeente Fimela bezocht om te inventariseren of er voldoende toiletten, een wateraansluiting, een put en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk is. Alle scholen kampen met een waterprobleem: er is maar één kraan en daar komt geen drup water uit, alleen 's nachts. Geen enkele school heeft een lavabo en de toiletten zijn vaak in (heel) slechte conditie. Er zijn maar weinig scholen die ook een of twee toiletten voor de leerkrachten hebben. Het moge duidelijk zijn: dit project voorziet in een grote behoefte! 

18 november 2019: Twee van onze bestuursleden (Jean en Mia) vertrekken vandaag naar Yayème. De geldinzamelingsactie in oktober, een bijdrage van Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer en een bijdrage van een (vermogens)fonds zijn voldoende geweest om het pilotproject (bij de école privée in Yayème) van start te laten gaan.

15 oktober 2019: Vandaag zijn we een actie gestart onder de naam GEEF JIJ ONS HET LAATSTE ZETJE? Dat hebben we gedaan met een nieuwsbrief en op Facebook. Wanneer deze actie voldoende geld oplevert, kunnen de werkzaamheden in Yayème van start gaan. Eind november brengen we een werkbezoek aan Yayème om de werkzaamheden te controleren en tevens brengen we een bezoek aan alle 20 scholen in de gemeente om te situatie ter plekke te bekijken. Als alles werkt zoals bedoeld kunnen we na het werkbezoek een aanvraag doen bij een grote Nederlandse Foundation om de werkzaamheden voor alle scholen te bekostigen.

3 oktober 2019: De nieuwste informatie over ons volgende project "Toiletten en wasgelegenheid voor 21 scholen in de gemeente Fimela" is de vinden onder tabblad Nieuwste project.

30 september 2019: Als experiment hebben we de afgelopen 3 maanden het salaris betaald voor een tuinman, die zich bezig houdt met de verbouw van groenten in de moestuin. De regentijd zit er bijna op en dat betekent dat er bijna geoogst kan worden. Als de oogst een stuk beter is dan vorig jaar, overwegen we om de tuinman nog eens 3 maanden te betalen. Daarna zouden de opbrengsten van de groenten voldoende moeten zijn om zelf de tuinman te betalen.

26 september 2019: Het project "Toiletten en wasgelegenheid voor 21 scholen in de gemeente Fimela" krijgt steeds meer handen en voeten. Het projectplan is klaar en toegezonden aan de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer en een tweetal (vermogens)fondsen. In eerste instantie willen we de école privée van Yayème als eerste een handenwasgelegenheid en een wateraansluiting verzorgen. Hiervoor moet de bestaande put machinaal worden uitgediept, een elektrische pomp op zonne-energie en alle leidingen (om de toiletten en de handenwasgelegenheid aan te sluiten) worden gerealiseerd. Wanneer alles werkt zoals bedoeld gaan we een aanvraag indienen bij een groot vermogensfonds om alle overige schoilen in de gemeente Fimela op dezelfde manier te helpen. Dat zal de hygiëne en de gezondheid van alle 6554 schoolkinderen ten goede komen!

11 augustus 2019: De regentijd is begonnen, maar tot nu toe zijn er weinig buien geweest. Pinda's en gierst steken hun kopjes boven de grond, maar hebben nog meer regen nodig. Om de waterputten te "vullen" is nog veel meer water nodig nodig. Gelukkig hebben we in maart de put in onze groententuin machinaal laten uitdiepen en is er sindsdien voldoende water. Er is een tuinman aangenomen en die is begonnen met het herstellen van de omheining: op enkele plaatsen waren de geiten erin geslaagd de tuin binnen te dringen. Daarna zijn er onder meer tomaten geplant, waarvan de oogst binnen enkele weken verwacht wordt. Stichting Support Yayème betaalt deze tuinman gedurende 6 maanden. Daarna wordt bekeken of we met dit experiment doorgaan. 

30 juli 2019: Het kippenproject draait al enkele maanden met verlies: het voer kost meer dan de eieren opbrengen. We hebben dan ook besloten om tenminste de leghennen van de eerste serie te verkopen. Van die eerste serie waren nog 162 hennen over. Vervolgens wordt bekeken hoe we verder gaan: met 200 kuikens of 200 legkippen van 16 weken oud. Ook is het mogelijk dat we weer starten met slachtkippen. Voorwaarde: eerst een goed plan van aanpak maken.

16 mei 2019: Al meer dan 90 dagen komt er geen water uit de kranen. Wel komt er dagelijks een tankwagen met drinkwater op het dorpsplein bij de kerk. Alleen de mensen uit het centrum profiteren hiervan. Mensen uit het buitengebied hebben niets aan die tankwagen. Inmiddels zijn er wel gesprekken geweest met de burgemeester en de directeuren van de twee verantwoordelijke instellingen. Maar de bewoners worden niet geïnformeerd! Er zijn wel plannen voor de lange termijn, maar daar hebben de bewoners nu niets aan!

26 februari 2019: Al weer de 19e dag dat er geen water uit de kranen komt. De dorpsbewoners moeten nu water zien te halen uit een van de weinige putten waar nog voldoende water in zit. Voor nog al wat bewoners is dat een heel eind lopen: de terugweg met een teiltje van 25 liter op hun hoofd. Vaak is dat het werk van meisjes/vrouwen. Dit is een flinke stap terug in de tijd.

2 februari 2019: Het ledenaantal van Association Support Yayème is de laatste jaren teruggelopen. Daarom hebben we 2 februari een dorpsvergadering belegd. Met een grote delegatie van de ASC (Association des Sports et la Culture), de vertegenwoordiger van de dorpsoudste (die later ook zelf aanschoof) en enkele belangstellenden  is er besloten de Association Support Yayème uit te breiden met 2 leden van de ASC, en vijf afgevaardigden van achtereenvolgens de école privée, de école public, vrouwengroep Jal Jeg, de overige vrouwengroepen en de dorpsoudste. De aanwezigen stellen voor het gebouw van de GECY en de dorsmachine van de school (die nu defect is) aan het dorp te schenken. Er is grote behoefte aan een dorsmachine en ook het bankgebouw kan verhuurd worden.

19 januari 2019: Op werkbezoek in Yayème. De moestuin ligt er verwaarloosd bij. Reden: gebrek aan water. Dit probleem speelt in de hele regio. De meeste moestuinen liggen er verlaten bij. De putten staan droog of geven te weinig water. Dit probleem wordt een enorm probleem. We gaan de komende weken proberen of er een oplossing te vinden is. Dit nieuwe jaar is er geen geld om alle leerlingen van de school twee maaltijden te verstrekken. Dit probleem is gemakkelijker op te lossen, een kwestie van geld. Om elke week twee maaltijden te kunnen bereiden is ongeveer 70 euro nodig. We gaan kijken wat we kunnen doen.

11 november 2018: De regentijd is weer voorbij en de moestuin kan weer worden klaargemaakt voor een nieuwe oogst.

Het kippenproject draait nu zo'n acht maanden en de resultaten zijn prima. De legkippen doen hun best en er zijn al heel wat slachtkippen verkocht. Alleen de laatste keer viel het resultaat tegen: men had kuikens gekocht bij een plaatselijke handelaar. Deze kuikens hadden niet de juiste medicijnen gehad en daardoor zijn er best veel overleden. Deze fout zal niet meer gemaakt worden.

14 juli 2018: De school is er in geslaagd om tot de zomervakantie elke week twee warme maaltijden voor alle leerlingen te verzorgen, mede dankzij de steun van Support Yayème. Er werd afscheid van het schooljaar genomen met een feestmaaltijd. De opbrengst van de Elzendaal sponsorloop van de brugklassers is overgemaakt, zodat de leerlingen ook de eerste weken van het nieuwe schooljaar verzekerd zijn van gezonde maaltijden.

30 juni 2018: De maand juni zorgde voor een topopbrengst van het kippenproject. Er werden 112 horretjes eieren en 165 slachtkippen verkocht. Een opbrengst van ruim 1000 euro. Natuurlijk moeten de uitgaven voor het voer en de aanschaf van 200 nieuwe kuikens er nog van worden afgetrokken. Maar er blijft genoeg geld over om enkele projecten in het dorp te ondersteunen.

27 april 2018: De eerste 200 slachtkippen zijn verkocht. Er zijn 200 eendagskuikens aangeschaft. Over een week of acht zullen zij groot genoeg zijn om als slachtkip verkocht te worden.

3 april 2018: Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Khady (schoonzus van Jean en Mia Claessens en vice-president van de Association Support Yayème) is overleden. 

17 maart 2018: De 200 eendagskuikens die over enkele weken als slachtkip worden verkocht zijn inmiddels al aardig gegroeid. Vorige week zijn ook de 200 legkippen geleverd. Deze kippen zijn ca. 16 weken oud en de eerste eieren zijn al verkocht. Een dierenarts brengt elke twee weken een bezoek aan de kippenschuur om de gezondheid van de kippen in de gaten te houden.

10 februari 2018:Het project "Yayème: biologische moestuin 2.0" is deels uitgevoerd. In januari hebben wij de moestuin bezocht en de werkzaamheden aan de nieuwe kippenschuur werden die dag afgerond. Tijdens een vergadering is afgesproken dat de huidige bewaker/tuinman Gilbert ook de nieuwe kippenverzorger wordt. Hij heeft de afgelopen weken een cursus gevolgd om de theorie en de praktijk te leren.De komende week komen de eerste kippen, die over een paar weken voor de eerste inkomsten gaan zorgen! De moestuin is opgedeeld in percelen. Alle stukken zijn inmiddels teogewezen. Zo hebben de école privée én de openbare school allebei een perceel gekregen om de leerlingen het kweken van groenten op een biologische manier  te leren. Een agrarische school uit Loul-Sessène heeft vier leerlingen gestuurd die in de moestuin stage komen lopen. Men is daar dus écht goed bezig!

9 februari 2018: Het project "Help de school vooruit!" is min of meer afgerond. Tijdens ons werkbezoek aan Yayème hebben we de school bezocht en met eigen ogen gezien dat de vloeren van de klaslokalen betegeld zijn en de vier nieuwe toiletten zijn klaar voor gebruik. Twee maal per week wordt er 's middags een maaltijd voor alle 170 leerlingen bereid. De leerlingen betalen een kleine eigen bijdrage. Van die bijdrage worden de vis en de groenten gekocht. De rijst, olie e.d. worden van de projectbijdrage betaald. Nu nog een plan bedenken hoe de schoolmaaltijden in de toekomst betaald kunnen worden.