SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

We hebben dit jaar zelfs twee projecten:

HELP DE SCHOOL VOORUIT!  en

YAYÈME: BIOLOGISCHE MOESTUIN 2.0

 

Tijdens ons laatste (werk)bezoek aan Yayème brachten we ook een bezoek aan de école privée. Ook deze school heeft een moestuin. Er is een put met ernaast een bassin. Dat bassin is leeg, want er is geen pomp. Om beurten geven groepjes leerlingen de planten water. De kinderen putten dat water met een emmer aan een lang touw, best zwaar werk voor kinderen van een jaar of elf. Directrice Marthe Selbe zou het een geweldige vooruitgang vinden wanneer de school kon beschikken over een motorpomp. Het bassin kan dan gevuld worden en de gieters kunnen vanuit het bassin gevuld worden. Naast de normale vakken als rekenen en taal vindt de school het belangrijk dat leerlingen het verbouwen van groenten leren. Met deze ervaring zijn ze later beter in staat zelfstandig groenten te verbouwen.

 

Toiletten. De school beschikt nu over twee toiletten. In de pauze staat er een lange rij kinderen op hun beurt te wachten. Wanneer er vier toiletten bijgebouwd kunnen worden, zal de rij wachtenden sterk afnemen en er blijft er meer tijd om te spelen over.

Schoolkantine. In het speelkwartier komen enkele ouders naar de speelplaats om daar thuis bereide kleine hapjes te verkopen. Niet elk kind kan dat betalen. De middagpauze is van 12 tot 15 uur en de meeste leerlingen gaan naar huis om daar te eten. Leerlingen die ver van school wonen eten soms bij een 'gastouder'. De school zou graag over een fornuis met keukeninventaris beschikken om aan leerlingen die ver van school wonen een middagmaal aan te bieden. Leerlingen kunnen tevens de eerste beginselen van koken leren. De school wil graag een gasfornuis omdat er weinig brandhout te vinden is en bovendien is het gebruik van brandhout verboden. De school wil ook graag een bedrag om een eerste voorraad rijst, groenten, olie, enz. aan te schaffen.

Vloertegels. De school heeft zeven klaslokalen. De vloeren zijn ongelijk: er zitten best veel gaten in.

De school zou het een hele vooruitgang vinden wanneer de vloeren voorzien zouden worden van vloertegels. Ook het schoonmaken en schoon houden (hygiëne!) van de vloeren zal veel eenvoudiger worden.

 

Om alle wensen uit te voeren is een kleine 9000 euro nodig. Met eigen acties denken we 2000 euro binnen te krijgen. De overige 7000 euro hopen we via (vermogens)fondsen te verkrijgen.

In november hebben we al ruim 8000 euro verkregen. Het project is al grotendeels uitgevoerd: de motorpomp, het tuingereedschap, het gasfornuis met keukeninventaris, levensmiddelen en de vier toiletten. De vloeren van de zeven klaslokalen worden in de kerstvakantie betegeld.

 

 

 

 

 

   

 

YAYÈME: BIOLOGISCHE MOESTUIN 2.0

In 2016 heeft Stichting Support Yayème de aanleg van een moestuin mogelijk gemaakt: verschillende dorpsbewoners mogen een stuk van de tuin gebruiken voor het kweken van groenten (volkstuintjes). Ze krijgen hierbij ondersteuning van een bewaker/tuinman. Deze tuinman wordt weer begeleid door SAPOP. De dorpsbewoners mogen een deel van de oogst voor eigen consumptie gebruiken, het andere deel wordt afgestaan aan de Association Support Yayème. De groenten worden verkocht en de opbrengst moet de tuin in stand houden.

Het seizoen 2017 wordt gezien als een experimenteel seizoen. De opbrengst van de groenten is nog niet voldoende om het salaris van de bewaker/tuinman te betalen.

 

 

 

 

Een groot deel van het terrein is voorzien van een dripsysteem (irrigatie). Regelmatig moeten er reparaties verricht worden aan de leidingen, omdat muizen er aan geknaagd hebben. Er wordt nog naar een oplossing voor dit probleem gezocht. Veel groenten doen het goed in de moestuin, maar er zijn ook planten die het begeven, omdat ze teveel zonlicht krijgen. Een doek dat het zonlicht filtert zou een oplossing kunnen zijn.

 

De volkstuintjes worden voornamelijk bewerkt door vrouwen. Zij worden begeleid bij het kweken van de groenten. Door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, kookdemonstraties en proeverijen leren ze wat gezonde oeding is. Dit komt ten goede aan alle gezinnen (vrouwen, kinderen en ouderen) van het dorp.

 

OPLOSSING:  Een kippenfarm toevoegen aan de bestaande moestuin, zodat er méér inkomsten gegenereerd worden (verkoop van eieren en vlees). De kippenfarm zal bestaan uit twee delen: een ruimte voor 200 legkippen en een ruimte voor 200 slachtkippen. De opbrengst van de eieren wordt het eerste jaar geschat op 6412 euro en de opbrengst van de slachtkippen wordt geschat op 7328 euro per jaar. Natuurlijk moeten van die bedragen nog de investeringskosten worden afgetrokken. Maar de opbrengst lijkt meer dan genoeg om de moestuin, inclusief de salarissen van de bewaker/tuinman en een kippenverzorger, op eigen kracht in stand te houden.

Bijkomende voordelen:

1.Het project zorgt voor werkgelegenheid. Er zal een kippenverzorger worden aangesteld. Deze verzorger zal indien nodig geschoold worden. De plaatselijke dierenarts zal regelmatig een bezoek aan de kippen brengen en zo hun welzijn in de gaten houden.

2. De kippenmest kan gebruikt worden voor de aanmaak van compost.

 

Het totale project vergt een investering van 15.300 euro.

 

 De Wilde Ganzen ondersteunen dit project: zij willen graag 3825 euro bijdragen aan het kippenproject. Eigen geldinzamelingsacties en bijdragen van (vermogensfondsen), waaronder 3500 euro van de ASN Foundation,  hebben ruim voldoende geld opgeleverd om in december 2017 te starten met de bouw van de kippenfarm.