SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

LATRINES VOOR YAYÈME

Latrines - "World Vision" heeft in Yayème latrines gebouwd voor de 10 meest armlastige families van het dorp. World Vision zorgt voor de basis, de familie moet zelf voor het gebouwtje zorgen. Omdat dit ons een prima project leek, hebben wij ons Comité ter plaatse en de Conseil Rural (gemeentelijke overheid) gevraagd of er nog behoefte was aan meer latrines. Dit heeft geleid tot een aanvraag voor nog eens 34 latrines voor families, die niet zelf de middelen hebben om een toilet te betalen. 

Een stuk zeep voor alle schoolkinderen - Wij zijn maart 2011 in Yayème geweest. Wij hebben er de twee basisscholen bezocht en alle 483 schoolkinderen een stuk desinfecterende zeep gegeven. De kinderen hebben goede uitleg gekregen over het gebruik van zeep en het belang om na iedere ontlasting de handen goed te wassen. Ook de 45 families zonder schoolgaande kinderen hebben een stuk zeep gekregen.

Aansluiting buitengebied op de waterleiding - Halverwege 2011 is Yayème aangesloten op de waterleiding. Dit was hard nodig, want uit de meeste waterputten wordt zout water geput. De overheid heeft in het dorpscentrum een vijftal watertappunten aangelegd. Families in de buitengebieden moeten naar het centrum lopen om drinkwater te halen, of zoet water kopen bij waterventers.

Met de opbrengst van Wandelen voor Water 2011, een bijdrage van 5000 euro van Rabobank Share4More, een bijdrage van NCDO, verschillende donaties, sponsoring  deelname Vierdaagse Nijmegen en de verkoop van zelfgemaakte jam en fruit hebben we al 20 latrines laten bouwen. Voor de laatste 14 latrines  hebben we nog geld nodig. Wanneer we zelf 5000 euro bij elkaar krijgen, kunnen we met subsidie van Wilde Ganzen (2750 euro) het hele project uitvoeren. We wachten nog op een officiële aanvraag met begroting uit Yayème en dan kunnen we de subsidieaanvraag bij Wilde Ganzen afronden.

Toiletgebouw/latrine: een gelukkig gezin poseert voor het nieuwe gebouw. Links het toiletgedeelte, rechts het douchegedeelte.

Stand van zaken november 2013... Het is nog steeds wachten op de officiële aanvraag met begroting uit Yayème. In 2013 hebben we geen grote geldinzamelingsactie gehad: alleen donaties van vrienden van Yayème en de verkoop van jam hebben geld in het laatje gebracht. Dat betekent dat we in 2013 geen latrines meer hebben kunnen bouwen. We hopen nu op 2014.

 ...en januari 2014 Het aanvraagformulier voor subsidie van de Wilde Ganzen wordt nu verder ingevuld door de nieuwe Association Support Yayème. Over een maand of twee is deze association officieel geregistreerd en dan kan het aanvraagformulier met de juiste stempels e.d. bij de Wilde Ganzen worden ingeleverd. Daarna gaan we op zoek naar donateurs.

... en oktober 2016 Er is voldoende geld voor de bouw van nog 11 latrines. Die worden over enkele maanden gebouwd, nadat alle werkzaamheden voor het moestuinproject afgerond zijn. In de tussentijd hopen we ook het geld voor de laatste drie latrines bijeen te hebben.

Stand van zaken februari 2017... Er zijn 12 latrines gebouwd en de dertiende is halverwege, maar het geld is op. We hopen dat we binnenkort toestemming kunnen geven ook die 13e af te maken. Tijdens ons (werk)bezoek aan Yayème in januari/februari is ons een nieuwe lijst met 33 aanvragen voor een latrine overhandigd. Dit zou een nieuw project kunnen worden. Op dit moment weten we nog niet of we die nieuwe aanvraag kunnen honoreren. Wellicht kiezen de Wilde Ganzen en het bestuur van "Nacht van de Fooi" dit project uit om dit voor de volle 100% te financieren. In december/januari wordt bepaald welke 5 à 6 projecten uitgevoerd zullen worden.

...en februari 2018 Helaas is ons project niet uitgekozen, we horen niet tot de winnaars. Toch heeft ons project een goede indruk achtergelaten. We mogen dit project opnieuw indienen bij de Wilde Ganzen. We moeten dan wel tweederde deel van de kosten bijeen zien te krijgen. We beraden ons nog of we dit project gaan oppakken.