SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

VERBORGEN TALENTEN

(Project Verborgen Talenten)

OPBRENGST DONATIES:                       €       3.987,45 

NOG TE GAAN:                                        €              0,00

 

THIADIAYE: ÉCOLE DES SOURDS / ÉCOLE DES HANDICAPÉS 

Op een van onze tochten kwamen we in Thiadiaye, ongeveer 40 km van Yayème. We bezochten daar de école des handicapés, een school voor kinderen met een beperking. We mochten er een deel van een les aan doven volgen. De leerlingen stelden zich voor door gebruik te maken van gebarentaal. Leuk om te zien.

De school telt 51 leerlingen, waarvan er 21 intern zijn. Leerkracht Pascal is zeer enthousiast en is zelfs bereid om in zijn vrije tijd ook de ouders de gebarentaal te leren. Maar helaas: de ouders komen niet opdagen. Dus ook nu nog kunnen ouders en kinderen niet communiceren met hulp van gebarentaal.   

 

 

 

Daarbij komt dat mensen met een beperking als tweederangs burger worden gezien. Ouders schamen zich voor een gehandicapt kind. De kinderen zijn vaak veroordeeld tot bedelarij. 

Leerkracht Pascal, directeur Théophile Diouf en het schoolteam zouden graag iets aan de situatie willen veranderen. 

                                                     (rechts) directeur Théophile Diouf

Wanneer de kinderen ook les krijgen met hulp van computers, kan dat hun levensstandaard verbeteren. Men is er van overtuigd dat computeronderwijs verborgen talenten aan het licht brengt. 

De kinderen kunnen zich beter handhaven in de maatschappij en misschien zelfs werk vinden. 

 

De staat erkent het probleem, maar geeft te weinig financiële steun. De school is daarom ook afhankelijk van giften. Er is niet altijd voldoende geld in kas om de salarissen te betalen. De leerkrachten zijn vaak bereid om toch hun werk te doen, ook al verdienen ze er weinig of niets mee. 

 

 

 

 

 

 

De school heeft een plan opgezet om binnen drie jaar het ict-onderwijs vorm te geven. Men wil graag:

- 6 laptops

- hulpmiddelen en/of software voor onderwijs aan blinden

- 2 printers met meerdere functies (printen, scannen, kopieëren)

 - 6 bureautafels

 - 6 bureaustoelen

 - printerinkt

                                                                - printpapier

De totale begroting bedraagt 4.649 euro (inclusief software onderwijs aan blinden en twee online scholingsmomenten voor de leerkrachten)

In de maanden maart t/m mei waren er verschillende activiteiten gepland om een deel van het benodigde bedrag bijeen te krijgen. Het Coronavirus was er verantwoordelijk voor dat die activiteiten niet konden doorgaan. Omdat het niet zeker is dat die activiteiten op een later tijdstip wel doorgaan, hebben we een aanvraag voor een bijdrage ingediend bij verschillende fondsen en stichtingen. Inmiddels hebben we twee bijdragen ontvangen en van die twee bijdragen kunnen we zes laptopsgerefurbished) aanschaffen en ze laten voorzien van speciale software voor slechtzienden. De laptops zijn onderweg en ze komen in februari '21 aan in Gambia, alwaar ze zullen worden opgehaald door de directeur van de school.

 

Op Youtube is ook een filmpje te bekijken met leerkracht Pascal en zijn klas. Klik maar op de volgende link: https://youtu.be/XHZC_6iGqig 

 

Het is nu mei 2021 en de laptops zijn volop in gebruik. In de begroting was ook een post opgenomen voor tafels en stoelen. Helaas hebben we daarvoor nog geen donaties ontvangen. Gelukkig zijn we in staat om de tafels en de stoelen voor te financieren. De tafels en de stoelen zijn inmiddels aangeschaft. Blijft over twee printers, printerinkt en printpapier. Dus donaties blijven belangrijk!

Babbage, de leverancier van de speciale software, heeft inmiddels twee online scholingsmomenten voor het personeel van de school verzorgd. 

 

Wij hadden van een stichting een geldbedrag ontavngen voor het project Water for Health. Maar om de werkzaamheden op een volgende school te kunnen beginnen, was er nog een donatie nodig. Op korte termijn viel die niet te verwachten en daarom hadden wij toestemming gevraagd het bedrag aan andere projecten te besteden. Die toestemming kwam er en zodoende konden we het project Moestuin verder op weg helpen, alsmede dit project (Verborgen Talenten). We konden niet aan alle wensen voldoen, maar hebben toch een printer, printpapier en printerinkt kunnen aanschaffen. 

Het totale streefbedrag hebben we niet gehaald, maar we hebben het project toch afgesloten.