SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

VERBORGEN TALENTEN

(Project Verborgen Talenten)

OPBRENGST DONATIES:                       €          120,00 (per 10 sept.)

NOG TE GAAN:                                        €       4.529,00

 

THIADIAYE: ÉCOLE DES SOURDS / ÉCOLE DES HANDICAPÉS 

Op een van onze tochten kwamen we in Thiadiaye, ongeveer 40 km van Yayème. We bezochten daar de école des handicapés, een school voor kinderen met een beperking. We mochten er een deel van een les aan doven volgen. De leerlingen stelden zich voor door gebruik te maken van gebarentaal. Leuk om te zien.

De school telt 51 leerlingen, waarvan er 21 intern zijn. Leerkracht Pascal is zeer enthousiast en is zelfs bereid om in zijn vrije tijd ook de ouders de gebarentaal te leren. Maar helaas: de ouders komen niet opdagen. Dus ook nu nog kunnen ouders en kinderen niet communiceren met hulp van gebarentaal.   

 

 

 

Daarbij komt dat mensen met een beperking als tweederangs burger worden gezien. Ouders schamen zich voor een gehandicapt kind. De kinderen zijn vaak veroordeeld tot bedelarij. 

Leerkracht Pascal, directeur Théophile Diouf en het schoolteam zouden graag iets aan de situatie willen veranderen. 

                                                     (rechts) directeur Théophile Diouf

Wanneer de kinderen ook les krijgen met hulp van computers, kan dat hun levensstandaard verbeteren. Men is er van overtuigd dat computeronderwijs verborgen talenten aan het licht brengt. 

De kinderen kunnen zich beter handhaven in de maatschappij en misschien zelfs werk vinden. 

 

De staat erkent het probleem, maar geeft te weinig financiële steun. De school is daarom ook afhankelijk van giften. Er is niet altijd voldoende geld in kas om de salarissen te betalen. De leerkrachten zijn vaak bereid om toch hun werk te doen, ook al verdienen ze er weinig of niets mee. 

 

 

 

 

 

 

De school heeft een plan opgezet om binnen drie jaar het ict-onderwijs vorm te geven. Men wil graag:

- 6 laptops

- hulpmiddelen en/of software voor onderwijs aan blinden

- 2 printers met meerdere functies (printen, scannen, kopieëren)

 - 6 bureautafels

 - 6 bureaustoelen

 - printerinkt

                                                                - printpapier

De totale begroting bedraagt 4.649 euro (inclusief software onderwijs aan blinden en twee online scholingsmomenten voor de leerkrachten)

In de maanden maart t/m mei waren er verschillende activiteiten gepland om een deel van het benodigde bedrag bijeen te krijgen. Het Coronavirus was er verantwoordelijk voor dat die activiteiten niet konden doorgaan. Omdat het niet zeker is dat die activiteiten op een later tijdstip wel doorgaan, hebben we een aanvraag voor een bijdrage ingediend bij verschillende fondsen en stichtingen.

 

Op Youtube is ook een filmpje te bekijken met leerkracht Pascal en zijn klas. Klik maar op de volgende link: https://youtu.be/XHZC_6iGqig 

 

Wij willen de school graag helpen om het ict-onderwijs vorm te geven. Maar dat kunnen wij niet alleen. Wij hebben jullie hulp nodig! Wil je de school financieel steunen, maak dan een bedrag over naar onze bankrekening NL51 RABO 0106 0582 58 o.v.v. Verborgen talenten